Configurarea unei campanii

Configurari generale

Din lista predefinita de campanii se selecteaza campania dorita. Aceasta configurare este utilizata pentru determinarea utilizatorilor abonati la acest newsletter. Apoi se completeaza numele newsletter-ului.

Urmeaza configurarea modului de derulare al newsletter-ului. Se selecteaza daca acesta este activ sau nu si daca derularea este manuala sau automata.

Daca derularea este automata se vor configura regulile de timp de pornire a campaniilor. Aici se vor stabili anul, luna, ziua, ziua din saptamana, ora si minutul la care sa porneasca campania.

Configurare destinatari

Lista destinatarilor poate fi configurata in trei moduri:

  • Abonament
  • Lista predefinita
  • Lista dinamica

Daca lista destinatarilor e conform unui abonament, in functie de campania selectata pentru newsletter se vor determina utilizatorii care au optat pentru aceasta campanie.

O lista predefinita inseamna ca fiecare destinatar este inregistrat manual in definitia acestui newsletter cu identificator si adresa de email.

Lista dinamica se determina in baza unei interogari SQL. Pentru acest lucru, in definitie, se inregistreaza interogarea SQL, indexul setului de rezultate utilizat si numele coloanei pe care se vor gasi identificatorii utilizatorilor ce urmeaza sa primeasca mesaje.

Indiferent de tipul de lista utilizata trebuie specificat daca destinatarul este un utilizator sau un administrator al aplicatiei.

Configurare continut

In primul pas se selecteaza daca mesajul este un newsletter simplu sau continutul acestuia este un raport specific utilizatorului.

Apoi, in sectiunea sablonului, se completeaza subiectul campaniei si se specifica daca subiectul si continutul sunt statice sau personalizabile.

Tipul continutului specifica daca continutul este precizat in definitie sau se afla la o adresa URL.

Daca  tipul continutului este URL, adresa de la care va fi luat continutul este specificata in definitia continutului, altfel aici va fi completat continutul in format html.

Daca tipul campaniei este Report, in plus fata de ce se realizeaza mai sus, se completeaza si informatiile referitoare la raportul care trebuie sa ruleze pentru fiecare destinatar in parte (nume si parametri raport).

Rapoartele, daca sunt in format html, vor fi adaugate la continutul mesajului, in caz contrar vor fi atasate ca fisiere separate.

In urmatoarea sectiune se specifica, daca este cazul, fisiere care vor fi atasate email-ului.

Personalizare continut

Inainte sa fie trimise mesajele acestea sunt personalizate pentru fiecare utilizator in parte.

Pentru personalizare se folosesc texte in formatul {{token_1/token_2/token_3}}.

Daca token_1 este calltoken_2 va fi un apel de procedura sql, iar token_3 va indica ce valori vor fi selectate.

token_3 poate avea doua forme. Prima forma este index?<index_set_rezultate>:<index_rand>:<nume_coloana>

Exemplu:

{{call/marc_select($CID$,'200a')/index?0:0:v200a}}

Constructia de mai sus va fi inlocuita cu valoarea coloanei v200a din prima linie a primului set de rezultate.

A doua forma token_3 este concat?<index_set_rezultate>:<nume_coloana>:<separator>

Exemplu:

{{call/marc_select($CID$,'200a')/concat?0:v200a:,}}

In acest caz se vor concatena toate valorile de pe coloana v200a din primul set de rezultate, iar valorile vor fi separate de caracterul „,” (virgula).

$CID$ este singurul parametru dinamic din apeluri si va fi inlocuit cu identificatorul utilizatorului pentru care se personalizeaza acel mesaj.

A doua posibilitate pentru completarea token_1 este selectia de date pentru clienti sau utilizatori, caz in care valoarea poate fi cln sau usr.

In acest caz token_2 va specifica campul de date care se selecteaza, iar token_3 va contine optiuni de selectare.

token_3 poate avea valoarea 1st care inseamna selectarea primului camp. Daca se doreste a n-lea camp, token_3 are forma index?n. Astfel valoarea 1st si index?0 vor returna aceeasi pozitie – prima. Ultima posibilitate pentru token_3 este concat?<separator>. In acest caz se vor selecta toate valorile si vor fi separate cu separatorul indicat.

Exemplu:

{{cli/200a/1st}}
{{usr/200a/index?0}}
{{usr/200a/concat?;}}

 

Sidebar